Posts from 23 czyrwnia 2022

Konferencja prasowa REGIOS

Gyneza REGIOS – kōnferyncyjŏ presowŏ

19.06.2022 ôdbōła sie kōnferyncyjŏ presowŏ, na keryj przedstŏwili’my ôgōlne założynia fōngowaniŏ naszyj ôrganizacyje. Zachyncōmy do zapoznaniŏ sie[…]

REGIOS Książka prof. Kaczmarka "Powstania Śląskie 1919-1920-1921"

Ksiōnżkã do Prezydynta RP „1919-1920-1921 Powstania Śląskie

We dniu 19.06.2022 posłali’my do Kancelaryje Prezydynta RP ksiōnżkã „1919-1920-1921 Powstania Śląskie – nieznana wojna polsko-niemiecka” cuzamyn[…]

Baner REGIOS na rynku w Katowicach

Inauguracyjŏ fōngowaniŏ 19.06.2022

Dzisiej młodziyż REGIOS tyż zaznaczōła swojã ôbecność we fajerach, co sie ôdbōły na katowskim rynku. Skupina modych[…]

Tref założyciylski stŏwarziszyniŏ REGIOS

22.05.2022 to symbolicznŏ dlō nŏs data – teho dnia, we Katowicach, ôdbōł sie tref założyciylski naszyj ôrganizacyje.