REGIONY PRZYSZŁOŚCI

REGIOS – REGIONY PRZYSZŁOŚĆI

Jesteśmy grupą aktywistów, którzy mają regionalizm w sercu. Wywodzimy się z różnych środowisk i pochodzimy z różnych stron świata. Łączy nas jednak wspólny mianownik – zamiłowanie do idei regionalizmu obywatelskiego. Wierzymy, że państwo jest tak silne jak jego regiony, a Unia Europejska jest tak silna jak jej państwa. To właśnie państwa zdecentralizowane, gdzie regiony odgrywają istotną rolę charakteryzują się wysokim poziomem życia, przyjaznym społeczeństwem obywatelskim i innowacyjnością. Dołącz do nas i razem budujmy regiony przyszłości!
– Stowarzyszenie REGIOS

O wizji REGIOS przeczytasz tutaj →

REGIONY DLA KAŻDEGO

Regionalizm jest ideą, która zakłada wzmocnienie kompetencji regionów i zapewnienie im finansowania, by mogły lepiej służyć społeczeństwu. Słabe regiony nigdy nie były i nie są atrakcyjne, zaś silne mocno przyciągają i zachęcają do wiązania z nimi przyszłości. Poniżej przedstawiamy kilka wartości, które naszym zdaniem wzmocnią więzi obywateli danego regionu oraz relację obywateli z ich regionami. Te wartości przyświecają nam w naszej działalności. Podzielacie je? – Nie czekajcie i zgłoście się do nas! Razem budujmy regiony przyszłości.

Regiony
europejskie

Losy regionów, obecnie znajdujących się w granicach Polski toczyły się różnie i były związane z różnymi kręgami kulturowymi. Przystąpienie Polski, wraz z jej regionami, do Unii Europejskiej przypieczętowały jednak chęć związania się z zachodnioeuropejskim światem kulturowym i politycznym. Również dziś, nie wyobrażamy sobie naszych regionów poza Unią Europejską i Europy bez nich. Jesteśmy zwolennikami demokratycznej, federalizacji Unii Europejskiej z silnymi regionami w ramach jej struktur. Jesteśmy też świadomi, że jedynym gwarantem bezpieczeństwa obecnych i przyszłych pokoleń jest sprawienie, by regionalny interes był interesem Europy, a interes Europejski był interesem regionalnym. Tak się jednak nie stanie póki aparat państwowy nie przestanie podtrzymywać nacjonalistycznych nastrojów, które powinny już dawno zostać pogrzebane na śmietniku historii.

Regiony
innowacyjne

Stale wzrasta peryferyjność gospodarki naszych regionów w stosunku do procesów globalizacyjnych. Przykładowo Śląsk z jednego z najbardziej uprzemysłowionych regionów Europy zachodniej zmierza w stronę wyludnionego postprzemysłowego i rolniczego regionu Europy wschodniej. Dziesiątek lat zaniedbań nie da się nadrobić w kilka lat, opierając się na populistycznych hasłach obecnego mainstreamu. Wieloletnia perspektywa rozwoju regionalnego musi uwzględniać oś wzajemnych zależności obejmujących edukację, naukę, rynek zatrudnienia, badania i rozwój, transfer technologii oraz cyfryzację. Upatrujemy w innowacyjnej gospodarce opartej na wiedzy szansę dla wszystkich regionów. Jak pokazują przykłady innych państw tylko wysokie i mądre wydatki na naukę oraz badania i rozwój gwarantują stabilny wzrost PKB oraz wysoki poziom życia społecznego.

Regiony
wielokulturowe

Śląsk od wieków był tyglem kultur, języków i religii. Podobnie jest i dziś, dla Polaków, Ślązaków, Niemców, Czechów i wielu innych, Śląsk stał się małą, rodzinną ojczyzną – Hajmatem. Tym samym traktujemy go jako wzór do naśladowania pod względem tolerancji i wzajemnego współistnienia różnych grup kulturowych, religijnych i językowych. Stoimy dziś przed wyzwaniami masowych migracji, które zmieniają społeczny krajobraz Europy. Mając na uwadze doświadczenia różnych regionów i przyszłe wyzwania, chcemy zagwarantować prawa mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych, seksualnych oraz stworzyć mądrą i realną politykę migracyjną z integracyjnym modelem wielokulturowości. Uważamy, że ochrona praw mniejszości wszelkiego rodzaju powinna być zagwarantowana prawnie i administracyjne oraz mieć swoje odzwierciedlenie w ordynacji wyborczej ograniczającej cementowanie sceny politycznej.

Decentralizacja i
państwo silne siłą regionów

Większość zachodnioeuropejskich Państw przyjmuje model federacyjny lub regionalistyczny podziału administracyjnego, z jednocześnie silną pozycją samorządu terytorialnego. Nie ma silnej demokracji i stabilnych Państw bez silnych regionów i samorządów. Uznajemy, że decentralizacja polityczna, administracyjna i gospodarcza wzmocni pozycję samorządów, zwiększy partycypację obywateli w życiu publicznym, zabezpieczy demokrację przez autorytarnym centralizmem i będzie punktem wyjścia dla rozwiązania problemów społeczno-ekonomicznych związanych z zaburzeniami zagęszczenia ludności i jej migracji.

Wirtualne
e-regiony

E-state to jeden z wyjątkowych pomysłów funkcjonujących w, liczącej 1.3 mln mieszkańców, Estonii. Państwo to szczyci się wyjątkową w skali europejskiej informatyzacją i przyszłościowymi rozwiązaniami w przestrzeni wirtualnej. Często słyszy się, że udało im się to osiągnąć właśnie ze względu na stosunkowo małą populację, przez którą w Polsce takich rozwiązań nie da się wprowadzić. Dlatego, skoro państwo Polskie jest zbyt duże, proponujemy, by e-region, odpowiednik estońskiego e-state, wprowadzany był na bardziej zwinnym poziomie regionalnym. Ponadto przestrzeń wirtualna nie posiada granic w klasycznym tego słowa znaczeniu, a jej wykorzystanie przyczyniłoby się do rozwiązania wspólnych problemów na obszarach transgranicznych.

Praworządność i 
demokracja w praktyce

Współczesna Europa mierzy się z falą kryzysów praworządności, co nie ominęło również państwa polskiego. Mechanizmy demokracji liberalnej zostały wykorzystane do stworzenie systemów quasi-autorytarnych z karykaturalną demokraturą opierającą się o wolę minimalnych większości i dyskryminacją mniejszości. Opowiadamy się za silnymi mechanizmami nadzoru nad praworządności w ramach Unii Europejskiej, partycypacji samorządów terytorialnych w mechanizmach nadzoru i kontroli systemu sprawiedliwości oraz ograniczenie jego centralizmu.

Obszar działania

Stowarzyszenie REGIOS działa na terenie całej polski. Zespoły Celowe, na obszarach gdzie nasza aktywność jest największa zostały zaznaczone na załączonej interaktywnej mapie województw.

REGIOSREGIOSREGIOSREGIOSREGIOSREGIOSREGIOSREGIOSREGIOSREGIOSREGIOS

Partnerem Stowarzyszenia REGIOS w Republice czeskiej jest mSTAN Moravskoslezský kraj.

Cieszyn - 26.05.2024

Cieszyn – Deklaracja współpracy na rzecz regionu śląskiego

W Niedzielę odwiedziliśmy Cieszyn, gdzie spotkaliśmy się z naszymi partnerami z mSTAN Moravskoslezský kraj. Spotkaliśmy się na[…]

Apel do Prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy nadającej językowi śląskiemu status języka regionalnego

Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami medialnymi, Prezydent skłania się ku zawetowaniu projektu ustawy nadającej językowi śląskiemu status języka[…]

Oświadczenie Powyborcze REGIOS

Pełna treść oświadczenia na końcu wpisu. Wybory Samorządowe 2024 za nami, a przed nami 5 lat ciężkiej[…]

Jakub Turański radnym gminy Oława - gratulujemy!

Jakub Turański z REGIOS radnym gminy Oława

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy pogratulować naszemu koledze i członkowi REGIOS, Jakubowi Turańskiemu, który uzyskał mandat radnego w[…]

“Wokół języka śląskiego – Naôbkoło ślōnskij gŏdki” – spotkanie z Kamilem Czaińskim

W dniu 8.02.2024 w Oleskiej Bibliotece Publicznej zostało zorganizowane wydarzenie zainicjowane przez nasze stowarzyszenie oraz przez placówkę[…]

Napisz do nas!