Seminarium Regiony przyszłością Europy

Seminarium “Regiony przyszłością Europy”

Nagrania

Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny: Mniejszości narodowe i etniczne w kontekście koncepcji Europy regionów

Heimat – tożsamość regionalna w Europie z perspektywy krajów niemieckojęzycznych – dr Paweł Popieliński

Heimat – tożsamość regionalna w Europie z perspektywy krajów niemieckojęzycznych – dr Paweł Popieliński

Wielokulturowość i postnarodowość z perspektywy śląskiej – anatomia (po)nowoczesnego regionu – prof. Wojciech Browarny

Wielokulturowość i postnarodowość z perspektywy śląskiej – anatomia (po)nowoczesnego regionu – prof. Wojciech Browarny

Uniwersytety europejskie, a współpraca z regionami – prof. Małgorzata Myśliwiec

Uniwersytety europejskie, a współpraca z regionami – prof. Małgorzata Myśliwiec

Regionalizm obywatelski – nowa perspektywa na Europę, regiony i tożsamość – dr Tomasz Hutsch

Regionalizm obywatelski – nowa perspektywa na Europę, regiony i tożsamość – dr Tomasz Hutsch

Przebieg seminarium

W sobotę 4 marca odbyło się w katowickim kinie Kosmos seminarium “Regiony przyszłością Europy” zorganizowane przez stowarzyszenie REGIOS we współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców województwa Śląskiego. Śląska młodzież zaprosiła z tej okazji naukowców, którzy poprowadzili wykłady związane z regionalizmem. Wśród zaproszonych znaleźli się prof. Wojciech Browarny z Uniwersytetu Wrocławskiego, który wygłosił prelekcję pt. “Wielokulturowość, transnarodowość i postnarodowość z perspektywy śląskiej – anatomia (po)nowoczesnego regionu”; prof. Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego opowiedziała gościom o “Uniwersytetach europejskich, a współpracy z regionami”; dr Paweł Popieliński z Polskiej Akademii Nauk wystąpił z tematem “Heimat – tożsamość regionalna w Europie z perspektywy krajów niemieckojęzycznych”; a na koniec miał swoje wystąpienie dr Tomasz Hutsch pt. “Regionalizm obywatelski – nowa perspektywa na Europę, regiony i tożsamość”. Wydarzenie cieszyło się dużą popularnością, gdyż kilka dni przed samą imprezą organizatorzy mieli już pełną listę zapisanych chętnych. W sumie zapełniono całą salę, w której zasiadało ponad 40 osób, a pozostali mogli śledzić transmisję online.

Po krótkiej przerwie, która miała miejsce po części wykładowej, uczestnicy poznali zwycięzców pierwszej edycji konkursu “Innowacyjny Śląsk Przyszłości”. Miło nam poinformować, że pierwsze miejsce w konkursie zdobył Mikołaj Kurowski, wygrywając między innymi wyjazd do Brukseli z europosłem Łukaszem Kohutem. Kolejne miejsca zajęli odpowiednio Jakub Łacny oraz Wojciech Janik.

Ostatnim punktem imprezy był panel dyskusyjny pt. “Mniejszości narodowe i etniczne w kontekście koncepcji Europy Regionów”. Panelistami byli dr Tomasz Hutsch, dr Paweł Popieliński oraz wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców województwa Śląskiego Eugeniusz Nagel, a także europoseł Łukasz Kohut. Podczas wielu zagadnień poruszonych w czasie panelu, udało się ustalić jak duża jest potrzeba współpracy środowisk lokalnych. Poruszono także kwestię współpracy środowiska regionalistów śląskich z mniejszością niemiecką.

Całość wydarzenia była transmitowana na żywo przez stowarzyszenie REGIOS i jest dostępna na portalu Facebook, a wkrótce także na stronie internetowej organizacji.