Konkurs Innowacyjny Śląsk Przyszłości I Edycja

Konkurs Innowacyjny Śląsk Przyszłości – I Edycja

Konkurs Innowacyjny Śląsk Przyszłości ma na celu propagowanie regionalizmu oraz regionalnego myślenia o rozwoju.

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego w wieku 15-19 lat

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe z puli o łącznej wartości 1500 zł.

Etap I

Etap I trwa od 18.11.2022 do 31.01.2023

1. Napisz esej

Napisz esej, w którym poruszysz ważne aspekty problematyki regionalnej na Śląsku. Zapoznaj się z wymaganiami merytorycznymi, formalnymi i prawnymi, aby upewnić się, że twoja praca spełnia wymagania.

Wymagania merytoryczne

Praca powinna składać się z 3 części:
Część 1. Moja diagnoza dla Śląska w 2022 roku,
Część 2. Najważniejsze wyzwania dla Śląska,
Część 3. Śląsk w 2050.
Autorom prac pozostawia się dowolność w zakresie innowacyjnego podejścia do zagadnień, które określono powyżej.

Wymagania formalne

Esej musi:
1. Mieścić się na 5 stronach A4 (nie licząc strony tytułowej, spisu treści i bibliografii),
2. Być napisany czcionką Times New Roman lub Montserrat (wielkość czcionki 11).
Zaleca się wykorzystanie szablonu z Załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu, który znajdziecie tutaj: “Materiały do pobrania”

Wymagania prawne

Źródła wszelkich wykorzystanych materiałów muszą być oznaczone i nie mogą naruszać przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Wszelkie wykorzystane źródła informacji, w tym artykułu naukowe, publikacja, podręczniki, ekspertyzy, zdjęcia, filmy, grafiki etc. powinny być oznaczone i wymienione w dziale “Piśmiennictwo i materiały źródłowe” zgodnie z zapisem – numeru afiliacji, imię i nazwisko autora, tytuł, miejsce publikacji, rok np.
Jan Kowalski Rozwój przemysłu Górnego Śląska w XIX wieku. Gazeta Śląska, str. 10-14, nr 16. 2015

2. Wypełnij zgłoszenie konkursowe

Zgłoszenie należy wypełnić, odręcznie podpisać i wysłać skan wraz z pracą na konkurs.isp@regios.org.pl. Warunkiem koniecznym do odbioru nagrody jest dostarczenie oryginału organizatorowi (np. w dniu ceremonii wręczenia nagród). Wszyscy uczestnicy muszą obowiązkowo wypełnić Załącznik nr 1. do Regulaminu konkursu, a osoby niepełnoletnie dodatkowo Załącznik nr 6. do Regulaminu konkursu.

!!! Przed wysłaniem pracy obowiązkowo zapoznaj się z całością Regulaminu konkursu !!!

Wszystkie potrzebne dokumenty, w tym Regulamin znajdziesz w sekcji “Materiały do pobrania”

3. Wyślij pracę

Wyślij pracę wraz z deklaracją uczestnictwa i potrzebnymi zgodami na adres konkurs.isp@regios.org.pl
Pamiętaj by wysłać pracę w formacie .pdf oraz .doc.

Na wasze prace czekamy do 31.01.2023

4. Zawalcz o nagrody

Autorzy 3 najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 1500 zł (750 zł I Miejsce, 500 zł II miejsce, 250 zł III miejsce), a 2 kolejnych wyróżnienia.

Etap II

Etap II trwa od 01.02.2023 do 20.02.2023

1. Ocena komisji konkursowej

W etapie II komisja konkursowa ocenia prace konkursowe pod względem zawartości merytorycznej. Pod uwagę brane są między innymi:

Kryterium Skala Punktów
Spełnienie formalnych kryteriów pracy konkursowej 0-5
Poprawność językowa pracy 0-5
Dobór źródeł informacji, wykorzystanie informacji oraz wskazanie tych źródeł w piśmiennictwie  w części „Moja diagnoza dla Śląska w 2022 roku” 0-5
Trafność analizy i interpretacji uzyskanych informacji w częściach „Moja diagnoza dla Śląska w 2022 roku” i „Najważniejsze wyzwania dla Śląska” 0-5
Atrakcyjny i futurystyczny charakter wizji innowacyjności przedstawionej w dziale „Śląsk w 2050” 0-5
Kryteria oceny esejów w I edycji konkursu Innowacyjny Śląsk Przyszłości

2. Wyniki konkursu i wręczenie nagród

O wynikach konkursu poinformujemy Cię do 20.02.2023. Nie wcześniej niż dwa tygodnie od przekazania informacji o wynikach konkursu i nie później niż miesiąc odbędzie się wręczenie nagród. O dokładnej dacie i miejscu wydarzenia poinformujemy Cię w późniejszym terminie.

FAQ – Często zadawane pytania

Gdzie znajdę potrzebne dokumenty?

Wszystkie dokumenty, w tym regulamin wraz z załącznikami, makietę oraz materiały promocyjne są w sekcji Materiały do pobrania na dole strony.

Jakie dokumenty powinienem wypełnić?
Jestem osobą niepełnoletnią

Osoby niepełnoletnie drukują, wypełniają i wysyłają skan Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 6 wraz z pracą, której makietę znajdziesz w Załączniku nr 3. Wszystkie dokumenty, w tym regulamin wraz z załącznikami, makietę oraz materiały promocyjne są w sekcji Materiały do pobrania na dole strony.

Jestem osobą pełnoletnią

Osoby pełnoletnie drukują, wypełniają i wysyłają skan Załącznika nr 1 wraz z pracą, której makietę znajdziesz w Załączniku nr 3. Wszystkie dokumenty, w tym regulamin wraz z załącznikami, makietę oraz materiały promocyjne są w sekcji Materiały do pobrania na dole strony.

Mam pytanie, a nie mogę znaleźć odpowiedzi na stronie, ani w regulaminie

Skontaktuj się z nami przez konkurs.isp@regios.org.pl biuro@regios.org.pl lub poprzez media społecznościowe np. Facebooka (www.facebook.com/regiosorgpl)

Chcę wziąć udział w konkursie, ale nie wiem jak wypełnić zgłoszenie

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami przez konkurs.isp@regios.org.pl lub biuro@regios.org.pl lub poprzez media społecznościowe np. Facebooka (www.facebook.com/regiosorgpl).

Jakie wymagania muszę spełniać, żeby wziąć udział w konkurie?

Musisz mieć między 15, a 19 lat, być mieszkańcem województwa śląskiego lub opolskiego oraz samodzielnie zgłosić się do konkursu. Pamiętaj, żeby wraz z pracą wysłać wypełniony skan Załącznika nr 1 do Regulaminu oraz Załącznika nr 6 jeśli jesteś osobą niepełnoletnią.