CRO – Centrum Regionalizmu Obywatelskiego

Eksperci Centrum Regionalizmu Obywatelskiego

Tomasz Hutsch

Dr Tomasz Hutsch

Współpraca nauka-biznes, transfer technologii, komercjalizacja wyników badań.

O ekspercie

Śląski działacz regionalistyczny i publicysta, wykładowca akademicki w obszarze weterynarii i biomedycyny, menadżer

Dr hab. Wojciech Browarny prof. UWr

Działalność publikacyjna, wydawnicza i edytorska; Prawa i ochrona mniejszości narodowych, etnicznych i etnograficznych.

O ekspercie

Śląski historyk literatury, krytyk literacki, regionalista, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie kieruje Zakładem Literatury Polskiej XX i XXI wieku oraz Pracownią Badań Regionalnych. Zajmuje się między innymi współczesną polską prozą, kulturą literacką na Śląsku po 1945 roku.

Dr Paweł Popieliński

Prawa i ochrona mniejszości narodowych, etnicznych i etnograficznych.

O ekspercie

Socjolog, politolog, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN, zajmuje się tematyką mniejszości niemieckiej w Polsce, Romami i Tatara w Polsce oraz Sinti i Romami w RFN, a także, problematyką Górnego Śląska i „śląskość” w XX i XXI w.

Dr Maciej Mętrak

Ochrona języków mniejszościowych.

O ekspercie

Językoznawca i etnolog, adiunkt w Instytucie Slawistyki PAN, zajmuje się tematyką mniejszości etnicznych i językowych m.in. w Wilamowicach, na Śląsku i na Kaszubach, obecnie zaangażowany w projekt badawczy „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”

Mgr Wojciech Dinges

Transport publiczny i komunikacja zbiorowa

O ekspercie

Specjalista w dziedzinie transportu zbiorowego oraz kolejnictwa. Były prezes Kolei Śląskich. Obecnie Zastępca Dyrektora w Departamencie Komunikacji i Transportu Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Autor książki Sekrety Chorzowa.

Tomasz Skowron

Mgr inż. Tomasz Skowron

Informatyzacja i cyfryzacja działalności pozarządowej oraz samorządowej. Zarządzanie organizacją pozarządową.

O ekspercie

Magister inżynier informatyki, programista, regionalista i liberał. Od wielu lat zaangażowany w działalność sektora NGO.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z liderem CRO, Tomaszem Hutschem:
tomasz.hutsch@regios.org.pl

lub bezpośrednio ze Stowarzyszeniem REGIOS
biuro@regios.org.pl

O Centrum Regionalizmu Obywatelskiego

Centrum Regionalizmu Obywatelskiego to autonomiczny ośrodek ekspercki REGIOS, którego głównym celem jest naukowe i analityczne rozwijanie idei REGIONALIZMU OBYWATELSKIEGO. CRO umożliwia ponadto Stowarzyszeniu REGIOS konsultowanie prowadzonych działań i postulatów programowych z gronem eksperckim. Główna oś owej idei koncentruje się wokół pojęć regionalizmu, decentralizacji, euroregionalizmu, europeizmu, społeczeństwa obywatelskiego, postnarodowości i tożsamości regionalnej. Eksperci współtworzący Centrum Regionalizmu Obywatelskiego wyznaczają ideowe i koncepcyjne podwaliny nowoczesnego europejskiego regionalizmu XXI, a także ochrony społeczności i języków mniejszościowych.

Centrum Regionalizmu Obywatelskiego we współpracy z ekspertami nastawione jest na działalność doradczą, konsultacyjną, analityczną i szkoleniową dedykowaną organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom publicznym i przedsiębiorstwom. Działalność ekspercka koncentruje się na takich obszarach jak:

  • Strategia rozwoju lokalnego i regionalnego
  • Marketing samorządu terytorialnego, regionalny i etniczny
  • Prawa i ochrona mniejszości narodowych, etnicznych i etnograficznych
  • Ochrona języków mniejszościowych
  • Wizerunek publiczny
  • Działalność publikacyjna, wydawnicza i edytorska
  • Ochrona języków mniejszościowych
  • Informatyzacja i cyfryzacja działalności pozarządowej oraz samorządowej
  • Transport publiczny i komunikacja zbiorowa