Książka dla Prezydenta Andrzeja Dudy

W dniu 19.06.2022 wysłaliśmy do Kancelarii Prezydenta RP książkę “1919-1920-1921 Postania Śląskie – nieznana wojna polsko-niemiecka” wraz z listem, który ma skłonić go do refleksji i pochylenia się nad tematem. Poniżej publikujemy treść listu, a na dole strony znajduje się film z naszej konferencji prasowej.

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z ustanowieniem dnia 20 czerwca Narodowym Dniem Powstań Śląskich zwracamy się do Pana z prośbą o zapoznanie się z książką prof. Ryszarda Kaczmarka Powstania Śląskie 1919-1920-1921  Nieznana wojna polsko-niemiecka, 2019.

Z niepokojem przyjęliśmy wieść, że na datę święta wybrano właśnie 20 czerwca, który jednocześnie jest międzynarodowym dniem wysiedlonych i wypędzonych. Bazując na nauce, ale i na elementarnej zasadzie poszanowania godności człowieka wiemy, że wydarzenia na Górnym Śląsku z lat 1919-1921 były siłą napędową, która przysłużyła się do jednej z największych na Śląsku fal migracyjnych. Następstwem tych wydarzeń była rosnąca niechęć między narodami, która skutkowała dramatycznymi wydarzeniami znanymi dzisiaj jako Tragedia Górnośląska.

Mając na uwadze fakty, które zostały wnikliwie przeanalizowane przez autorytet z zakresu tej tematyki, a zatem wspomnianego prof. Kaczmarka, nie możemy z pełną aprobatą podejść do proponowanego święta i jego formy, która nie tylko w ocenie naszej, ale także pozostałych środowisk regionalnych jest niedopuszczalna i krzywdząca zwłaszcza wobec ludności autochtonicznej.

Plebiscyt na Górnym Śląsku, przeprowadzony w sposób legalny, zakończył się demokratyczną porażką dla strony polskiej. Z tą demokratyczną decyzją nie zgodził się jednak rząd w Warszawie, który przygotował zbrojną akcję wymierzoną przeciw woli większości ludu górnośląskiego. Uczestnicy tzw. Powstań, werbowani byli z terenów ówczesnej Polski i nie mieli nic wspólnego z naszą Małą Ojczyzną.

Pamiętamy dobrze chwalebny aspekt Powstania Wielkopolskiego. Z szacunkiem odnosimy się do i tak kontrowersyjnej kwestii Powstania Warszawskiego. Tak jak w przypadku powstania styczniowego czy wcześniej listopadowego, tak w przypadku powyższych jesteśmy pewni, że mówimy faktycznie o powstaniach. Czy w przypadku wydarzeń na Górnym Śląsku w latach 1919-1921 mamy do czynienia z sytuacją tożsamą do wymienionych? Historia temu przeczy.

Zaniepokojeni mocno polityczną narracją, która została narzucona na 20 czerwca, wyrażamy głębokie obawy, iż tożsamość górnośląska zostanie drastycznie zaburzona przez zagrywki rodem z dwudziestolecia międzywojennego. Należy tu przywołać Wojciecha Korfantego, który padł przecież ofiarą praktyk sanacyjnych, kierujących się rzekomo polską racją stanu, ale jednocześnie ze szkodą dla tej racji na Górnym Śląsku i jego mieszkańców.

Biorąc pod uwagę powyższe, gorąco zachęcamy Pana Prezydenta do zapoznania się z lekturą i podjęcia niezwłocznej interwencji w celu utrzymania prawdy historycznej na terenie Górnego Śląska. Trudne dzieje tych ziem spowodowały długotrwałe straty w tysiącach śląskich rodzin. Z szacunku dla nich pragniemy zadbać o odpowiedni charakter obchodów, które obejmą wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, pokazując, że Polska ma pełny szacunek dla ich spuścizny, a jednocześnie nie zamierza podejmować działań, które by ją zbezcześciły jednostronną narracją polityczną..

Prosimy o przeanalizowanie dorobku naukowego, który już lata temu wyjaśnił specyfikę tzw. powstań śląskich, jednoznacznie wskazując na konflikt między Warszawą a Berlinem. Prosimy o uhonorowanie Górnoślązaków w sposób inkluzywny, zachowując równość między mieszkającymi tu Polakami, Niemcami oraz Ślązakami – a zatem obywatelami III RP, którzy mają jednakowe prawo do upamiętnienia swoich przodków poprzez przestawienie prawdziwego oblicza przeszłości. Historię piszą zwycięzcy, ale prawdziwa wygrana idzie w parze z pokorą, pokora zaś ze zrozumieniem. Dzisiaj, w obliczu wojny w Ukrainie, stać nas na to, aby słusznie dostrzec analogię między obydwoma konfliktami i wykazać się rozsądkiem, szacunkiem i dojrzałością wobec wszystkich górnośląskich obywateli.

W razie potrzeby, jesteśmy gotowi do współpracy. Chętnie zaangażujemy się przy wsparciu Państwa Polskiego w organizację wszelkich inicjatyw, które posłużą właściwej edukacji nt wydarzeń na Górnym Śląsku z lat 1919-1921. Liczymy, że Pan Prezydent zapoznając się z niniejszą książką, zrozumie nasze zaniepokojenie oraz wesprze nasz punkt widzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=lOIn4CzJ1GE

Tags:

2 komentarze

Dodaj komentarz