Dołącz do nas!

Wspólnie możemy więcej.
Dołącz do naszego stowarzyszenia już dziś!


Jak wygląda procedura uzyskiwania członkostwa w REGIOS?

Podstawa prawna

Stowarzyszenie REGIOS działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104).

Podstawowym warunkiem członkostwa jest zaakceptowanie Statutu Stowarzyszenia, do którego odnośnik znajduje się poniżej.

1. Wypełnij formularz

Wypełnij i wyślij poniższy formularz, a skontaktuje się z Tobą przedstawiciel naszego stowarzyszenia, z którym wspólnie ustalicie zakres i formę współpracy.

Dlaczego zakres i forma współpracy są takie ważne?

Nasze dotychczasowe doświadczenia w sektorze pozarządowym nauczyły nas, że współpraca daje najlepsze efekty, kiedy robimy to co chcemy robić. Wspólna rozmowa ma na celu ustalić gdzie odnajdziesz się najlepiej i które z realizowanych projektów najbardziej cię interesują. A może masz własny pomysł, który moglibyśmy zrealizować wspólnie? – Z przyjemnością go przedyskutujemy i ustalimy szczegóły.

Co jeśli nie mam doświadczenia w sektorze pozarządowym?

Żaden problem, jesteśmy otwarci i pokażemy Ci jak działać profesjonalnie od A do Z. Mamy dużo doświadczeń własnych, ale również kontakty z organizacjami lokalnymi, regionalnymi, ogólnokrajowymi i europejskimi, z którymi dzielimy się wiedzą. Najważniejsze są chęci i gotowość do wspólnych działań.

Jakie są kryteria przyjęcia do Stowarzyszenia?

Jesteśmy inkluzywni i otwarci na wszystkich regionalistów, którzy chcą z nami tworzyć i wdrażać wizję regionów przyszłości.

2. Zostań Członkiem Wspierającym

Po rozmowie z przedstawicielem Stowarzyszenia REGIOS otrzymasz do wypełnienia deklarację członkowską, która przejdzie przez formalny proces nadania członkostwa przez Zarząd Stowarzyszenia.

Jakie są prawa i obowiązki Członka Wspierającego
Prawa członka wspierającego

Członek wspierający ma prawo do:

  • Uczestnictwa w zebraniach, odczytach konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
  • Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
  • Korzystania z urządzeń, świadczeń, pomocy Stowarzyszenia przy realizacji celów statutowych.
Obowiązki członka wspierającego

Członek wspierający jest zobowiązany do:

  • aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
  • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu. (Wysokość składki członkowskiej określa się w deklaracji członkowskiej, a dla Członków Wspierających minimalna deklarowana kwota miesięczna wynosi 0 zł)

Więcej o prawach i obowiązkach przeczytasz w naszym statucie, do którego link znajduje się poniżej:

Jak dokładnie wygląda ten proces?

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia:
Członkostwo zwyczajne i wspierające Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

3. Dołącz do jednego z naszych Zespołów Celowych lub projektu

Wiemy, że kiedy wszyscy są od wszystkiego to nikt nie jest od niczego. Naoglądaliśmy się też wystarczająco działalności “na dziko”. Dlatego w Stowarzyszeniu REGIOS myślimy projektowo oraz dzielimy się w mniejsze, zwinne i dobrze zorganizowane Zespoły Celowe. Dzięki temu, zajmujemy się tym czym chcemy się zajmować i uczestniczymy w interesujących nas projektach.

Jakie projekty realizujecie?

O realizowane obecnie projekty najlepiej zapytać przedstawiciela REGIOS. Informacje o zrealizowanych projektach publikujemy na Facebooku i w zakładce Aktualności na naszej stronie.

4. Razem z nami buduj Regionalizm Obywatelski

Gotowe. Czas na wspólne działanie na rzecz regionu.

Jeśli z czasem uznasz, że nasze Stowarzyszenie odpowiada na twoje oczekiwania to będziesz mógł/mogła ubiegać się o Członkostwo Zwyczajne.

Nadal masz pytania, albo wątpliwości?

Formularz zgłoszeniowy