Projekt S71

Projekt S71

Wspieranie komunikacji transgranicznej między Polską, a Republiką Czeską

Projekt realizowany z mSTAN Moravskoslezský kraj

LOGO REGIOS

Jako Stowarzyszenie REGIOS dbamy o interes mieszkańców i chętnie podejmujemy się występowania w ich imieniu do władz samorządowych. „Projekt S71” rozpoczął się jeszcze długo przed powstaniem Stowarzyszenia (w 2021) i miał na celu rozwiązanie problemu znikającego, przez pandemię koronawirusa, przystanku w Bohuminie na linii S71 Kolei Śląskich lub znalezienie alternatywnego rozwiązania wspierającego komunikację transgraniczną na Górnym Śląsku. Przez ostatnie lata podejmowaliśmy liczne działania żeby to osiągnąć. Dziś szczęśliwie możemy cieszyć się z oferty Kolei Śląskich, której tabor ponownie dociera na czeską stronę granicy. Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym i bardziej szczegółowym podsumowaniem naszego projektu. Zachęcamy również do kontaktu w sprawach bieżących, z którymi również chętnie pomożemy – w tym celu prosimy o kontakt mailowy przez biuro@regios.org.pl

Znaczenie transportu publicznego oraz jego zasięgów jest kluczowe w dzisiejszym świecie. Dlatego z przykrością przyjęliśmy informację Kolei śląskich, że od 13 marca 2020 przystanek na linii S71 między Katowicami, a Bohuminem (po czeskiej stronie granicy) został zawieszony ze względu na ówcześnie rozpoczynającą się pandemię koronawirusa. W podobnym czasie Czeskie Drahy wstrzymały kursy do stacji w Cieszynie po polskiej stronie granicy. Z czasem sytuacja epidemiologiczna zaczęła się poprawiać i przystanek w Bohuminie został tymczasowo przywrócony. Od 20 marca 2021 rozpoczęła się kolejna luka w rozkładach jazdy. Niezmieniająca się sytuacja skłoniła nas do podjęcia działania na jesieni 2021 roku.

Mając na uwadze, że projekt dotyczył połączenia transgranicznego postanowiliśmy skontaktować się z organizacją młodzieżową z czeskiej strony granicy –  Mladí starostové a nezávislí z kraju morawsko-śląskiego (mSTAN MSK). Odbyliśmy spotkanie organizacyjne i ustaliliśmy plan działania. Rozpoczęliśmy od merytorycznego rozeznania sytuacji i przygotowaliśmy ankietę, która miała pokazać na ile połączenie rzeczywiście było wykorzystywane przez podróżnych. W tym celu przygotowaliśmy ankietę. Rozpropagowaliśmy ją z pomocą kolegów oraz koleżanek z mSTAN MSK, którzy po czeskiej stronie granicy umieścili również plakaty z kodem QR do formularza. Wyniki ankiety wskazywały, że w istocie jest zainteresowanie przywróceniem połączenia.

 Na podstawie zgromadzonego materiału Rozeznaliśmy sytuację i przygotowaliśmy pismo do Kolei Śląskich, które wysłaliśmy 25.01.2022, a po kilku dniach otrzymaliśmy odpowiedź. Koleje Śląskie oznajmiły, że rozważają przywrócenie połączenia od 12.06.2022.

Równolegle zespół z mSTAN MSK zajął się zanikającym połączeniem autobusowym nr 293 z Hlucina do Bohumina. Linia ta przekraczała polsko-czeską granicę i pozwalała autobusowi zatrzymywać się na dwóch stacjach w istotnych pod względem szlaku komunikacyjnego Chałupkach (które od momentu zawieszenia linii kolejowej S71 do Bohumina stanowią stację końcową). Niemniej publikując nowy rozkład jazdy na rok 2022, przewoźnik zdecydowanie ograniczył zatrzymywanie się busa na przystankach Chałupki i Nowe Chałupki, praktycznie wycofując je z rozkładu. Wykonując ten ruch, firma przyczyniła się do kolejnego utrudnienia w regionalnej komunikacji transgranicznej. W związku z tą sytuacją mSTAN MSK przygotował własną propozycję dodania dodatkowego przystanku i skontaktoał się z lokalnym samorządem. Jak się okazało, istniał już przygotowany plan na wdrożenie połączenia przekraczającego granicę polsko-czeską w Chałupkach do 2026 roku.

Koleje Śląskie nie zdecydowały się jednak na przywrócenie połączenia we wskazanym terminie 12 czerwca 2022. Z tego powodu, 22 czerwca 2022, wybraliśmy się na do Chałupek na spotkanie z naszymi kolegami i koleżankami z mSTAN MSK, aby omówić dalsze działania. Zdecydowaliśmy się na wysłanie kolejnego zapytania, tym razem do Sołtys Chałupek, aby zebrać więcej opinii w zakresie sensowności przywrócenia połączenia. 29 sierpnia 2022 wystosowaliśmy stosowne pismo do Pani Sołtys. Zanim otrzymaliśmy odpowiedź, śląskie struktury Partii zainteresowały  się tematem. Zdecydowali się na zorganizowanie petycji do Marszałka woj. Śląskiego, Jakuba Chełstowskiego, w której wnosili m. in. o przywrócenie przystanku w Bohuminie. Petycję do 10 października 2022 podpisało w formie online 1017 osób, co potwierdzało wyniki prowadzonego przez nas kilka miesięcy wcześniej badania opinii.

17 października 2022 przyszła odpowiedź od Pani Izabeli Topy, która wyraziła poparcie dla przywrócenia połączenia, wskazując na wynikające z tego utrudnienia w dostępie do terytorium Czech dla mieszkańców Chałupek i okolic. Jak dowiedzieliśmy się w połowie marca 2023 roku Koleje Śląskie zdecydowały się na przywrócenie przystanku w Bohuminie od dnia 11 czerwca 2023. W ramach świętowania sukcesu, 30 lipca 2023, udaliśmy się do Bohumina na spotkanie z mSTAN MSK by podsumować projekt.

Pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce

Koleje Śląskie zawieszają dojazdy do Bohumina na linii S71

Koleje Śląskie tymczasowo przywracają przystanek w Bohuminie na linii S71

Koleje Śląskie ponownie zawieszają przystanek w Bohuminie na linii S71

Spotkanie organizacyjne z Mladí starostové a nezávislí

Wysyłamy pismo do Kolei Śląskich

Koleje Śląskie odpowiadają na pismo, oznajmiając, że rozważają przywrócenie połączenia od 12 czerwca 2022

Spotykamy się z mSTAN, żeby opracować plan działania

Wysyłamy pismo do Sołtys Chałupek, Pani Izabeli Topy

24 września 2022 – Partia Razem Śląsk rozpoczyna petycję w sprawie połączenia Katowice – Bohumin

Zamknięcie petycji z 1017 podpisami

Otrzymujemy pismo od Sołtys Chałupek, Pani Izabeli Topy

Koleje Śląskie ogłaszają decyzję o powrocie do Bohumina

W rozkładzie jazdy pociągów na linii S71 wrócił przystanek w Bohuminie