Nasza drużyna

Nasza drużyna

Nasza drużyna składa się z aktywistów z różnych stron i specjalistów różnych dziedzin.

mgr inż. Tomasz
Skowron

Przewodniczący
Zarządu

Informatyk i śląski aktywista, liberał.

mgr Łukasz
Giertler

WiceprzewodniczącyZarządu

historyk, lokalny przewodnik, aktywista. Działacz środowisk regionalnych, promotor idei regionalizmu.

Dominik Flantowicz

WiceprzewodniczącyZarządu

Student Międzynarodowych Studiów Nauk Politycznych i Dyplomacji, aktywista śląski, lewicowiec.

dr Tomasz
Hutsch

Skarbnik
Zarządu

Lekarz weterynarii, naukowiec, manager, liberał społeczny i śląski aktywista.