Geneza REGIOS – konferencja prasowa 19.06.2022

19.06.2022 odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiliśmy ogólne założenia działalności naszej organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z filmem. O kwestiach idei i mówi Tomasz Skowron od 2:45. Poniżej publikujemy również stanowisko dotyczące przyczyn podjęcia takiej, a nie innej decyzji dotyczącej zakończenia współpracy z Śląską Partią Regionalną.

Szanowni Państwo,

Śląsk to nowoczesny i wielokulturowy region europejski, z ogromnym potencjałem rozwojowym. To chlubna i niezwykła przeszłość, ale także – a może nawet: przede wszystkim – ogromna szansa na wspólną i dobrą przyszłość. Porażka śląskiego ruchu regionalnego, poniesiona w wyborach samorządowych 2018 roku bardzo nas zabolała. Lecz nigdy my, młodzi Ślązacy, nie straciliśmy zapału do pracy na rzecz naszego Heimatu. Przez wiele ostatnich miesięcy staraliśmy się wyciągać wnioski z popełnionych błędów. Podejmowaliśmy liczne działania na rzecz odbudowy pozycji śląskich regionalistów na scenie politycznej. Braliśmy udział zarówno w wewnętrznej dyskusji, jak i w nadawaniu tonu dyskursowi publicznemu. Przejęliśmy na siebie odpowiedzialność za tworzenie spójnej narracji Śląskiej Partii Regionalnej, pisanie petycji, przygotowywanie założeń programowych partii, a także za kwestie administracyjne, organizacyjne i prowadzenie profili ugrupowania w mediach społecznościowych. Jednak wszystkie te działania poddawane były nieustającej i niemerytorycznej krytyce ze strony osób, których wkład w działalność partii był znikomy, a często wręcz szkodliwy. Okazało się także, że dla niektórych młodych działaczy nie ma dłużej miejsca w strukturach zarządczych partii.

Dlatego, w związku z notorycznym marginalizowanym głosu młodych, przestarzałym spojrzeniem na śląską rzeczywistość, a także sympatyzowaniem przez niektórych działaczy z centralistycznie zorientowanymi partiami ogólnopolskimi, postanowiliśmy zakończyć współpracę ze Śląską Partią Regionalną. Nasza działalność, mająca na celu stworzenie partii aktywnej, z przyszłościową wizją, spotkała się z brakiem niezbędnego wsparcia. Taka sytuacja skłoniła nas do refleksji, że dalsza współpraca z niemerytorycznym i skłóconym wewnętrznie środowiskiem politycznym jest niemożliwa.

Ze Śląską Partią Regionalną żegnamy się z żalem. Mamy jednak nadzieję, że nasza inicjatywa będzie pozytywną przestrzenią dialogu, wsparcia i poszanowania dla wszystkich, z którymi dotychczas udawało się wspólnie działać na rzecz Śląska. Od tej pory zespół Młodzi Regionaliści Śląscy staje się całkowicie niezależną organizacją, która przyjmie formę stowarzyszenia o nazwie REGIOS. Nie palimy mostów, lecz budujemy nowe ugrupowanie, bazujące na wzajemnym poszanowaniu, tolerancji oraz równości. Przewodnie idee, które nam przyświecają pozostają bez zmian. Są nimi propagowanie regionalizmu, wiedzy o Górnym Śląsku oraz pielęgnowanie naszej tradycji, języka i kultury. Chcemy jednak wzbogacić nowy program o decentralizacyjny model reformy administracyjnej, rozwój edukacji i innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, a także o europejskie standardy praworządności oraz poszanowanie praw mniejszości. Od teraz działając w ramach stowarzyszenia REGIOS chcemy przyjąć za nadrzędny cel wzmacniania Śląska, jako Regionu Przyszłości, w oparciu o innowacyjne rozwiązania, bliskie relacje z Europą Zachodnią, wielokulturowość, decentralizację, demokrację bezpośrednią oraz koncepcję e-regionu.

Jeżeli jesteście Państwo ciekawi naszych idei i planów, zapraszamy do odwiedzenia strony: www.regios.org.pl

Zachęcamy również do obserwowania naszego profilu w mediach społecznościowych.

www.facebook.com/regiosorgpl

Tags:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz