Posts from 11 lipnia 2022

REGIOS Sprzątanie cmentarza żydowskiego w Gliwicach

Innowacyjność ślōnskōm tradycyjōm

Gōrny Ślōnsk to niy yno plac, kaj na świat przichodziyli prziszli robotnicy, werkōw a grubōw kere sam[…]