Posts from 15 lipnia 2022

Przeprosiny od dziennika zachodniego

Ôczekujymy przeprosin ôd Dziennika Zachodnigo

Pamiyntŏcie krziwdzōncy artikel ôd Barbary Romańczuk we Dzienniku Zachodnim z 9 jula? My niystety tyż. Zapowiada’limy reakcyjõ[…]