Posts from 4 paździyrnika 2022

Tak! Dla trzech mniejszości etnicznych

Ja ! Do trzech grupōw etnicznych

Nŏrodowość je subiektywnym ôdczuciym czowieka, kery nojczyńścij wynikŏ z losōw aji tradycyje familijnych, w powiōnzaniu z ôtoczyniym[…]