REGIOS na marszu!

Wczorej ulicama Katowic przeszoł 16 Marsz Autōnōmije. Bōła to dlō nŏs szumnŏ ôkazyjŏ, coby pokŏzać sie jako ôrganizacyjŏ kerŏ aktywnie spiyrŏ budowã regijōnalnego regiyrōnku we swojim regijōnie. We tym cylu SAMORZĄDNOŚĆ stała sie tyż naszym głownym hasłym, kere nieśli’my na swojim banerze. Ôkrōm teho zabrali’my nasze fany, coby pokŏzać idyjõ kerŏ nōm prziświycŏ, a je to jedność Ślōnska. Tōż mieli’my fanã Gōrnego aji Dolnego Ślōnska, Ślōnska Cieszyńskigo a Ojropejskij Unije, pōniywŏż wyznŏwōmy ojropejske werty, co tyż’ch my chcieli podkryślić. Sōm my fest radzi skuli pozytywnego ôdbioru s kerym’ch sie trefiyli. Piyknie dziynkujymy wszyjskim, kerzy nŏs spiyrajōm a pokŏzali sie wczorej s nōmi na marszu. Tym kerzi wczora niy mōgli przijść, nale, na codziyń tyż nŏs spiyrajōm dobrym sowym, tyż chcymy podziynkować. Werci sie sam spōmnieć, iże srogõ cegiyłkã do stworzyniŏ banera dłożōł ôd siã nasz partnyr – Kuźnia Unikatu, kerego robotã barzo rekōmandujymy. Dziynkujymy tyż Ruch Autōnōmije Ślōnska za zaproszynie do udziołu a wezniyńciŏ gosu. Marsz zaś ôstał dobrze zôrganizowany a wrōży faktyczne przebudzyniy w naszym strzodowisku. Winszujymy dalszych sukcesōw!

Tags:

Brak komentarzy

Ôstŏw ôdpowiydź