Innowacyjność śląską tradycją

Górny Śląsk to nie tylko miejsce, gdzie na świat przychodzili przyszli robotnicy funkcjonujących hut czy kopalni. To także miejsce narodzin wielu wybitnych osobistości, które osiągnęły sukces dzięki innowacyjności, którą się kierowali. Niewątpliwie do takich ludzi należał Oscar Troplowitz.

Urodzony w Gliwicach farmaceuta zasłynął głównie z produkcji znanego wszystkim kremu Nivea. Wcześniej pod tą nazwą produkował także mydło, ale warto również wspomnieć, że jest także wynalazcą plastra samoprzylepnego.

Postawienie na innowacyjność produktów pozwoliło Troplowitzowi konkretnie rozszerzyć działalność, dzięki czemu stał się właścicielem dużego zakładu zatrudniającego ponad 500 pracowników. Na uwagę zasługuje fakt, że doskonale prowadzona działalność pozwoliła mu także zadbać o odpowiednie warunki socjalne zatrudnionych. Pracownicy Troplowitza na przełomie wieków otrzymali redukcję godzin najpierw do 60, a następnie 48 godzin tygodniowo, zachowując takie samo wynagrodzenie. Ponadto otrzymywali oni premię świąteczną oraz darmowe posiłki w fabryce.

Dziś pamiętamy o takich osobach jak Oscar Troplowitz i pragniemy kontynuować realizację ideałów, w które wierzył. Innowacyjność to lepsza przyszłość, co dowodzi niezliczona ilość przypadków, z opisanym tu przez nas włącznie. Ludzi związanych z Górnym Śląskiem zawsze było stać na to, by wykazać się przedsiębiorczością, wynalazczością i właśnie innowacyjnością. Warto mieć to na uwadze, aby także tradycje techniczne mogły u nas przetrwać świetnie się rozwijając w nowoczesnym już wydaniu.

Z szacunku dla Oscara Troplowitza, ekipa REGIOS wzięła wczoraj udział w sprzątaniu Starego Cmentarza Żydowskiego w Gliwicach, gdzie znajduje się grobowiec rodziny Troplowitz. Teren został uprzątnięty, udało nam się także pomóc przy stawianiu paru macew. Kilka godzin pracy w świetnie zorganizowanej grupie przyniosło pozytywny rezultat. Cieszymy się, że ponownie mogliśmy zrobić coś dobrego dla naszej kultury.

Dziękujemy za zaproszenie do inicjatywy Seweryn Botor oraz wsparcie Monika Rosa Łukasz Kohut Agnieszka Filipkowska radna Rady Miasta w Gliwicach Tomasz Olichwer poseł na Sejm RP. Praca na rzecz regionalnego interesu ponad podziałami światopoglądowymi to to, co nas bardzo cieszy i mamy nadzieję, że w przyszłości jeszcze niejedną akcję przeprowadzimy wspólnie dla dobra naszej Śląskiej Ziemi!

Tags:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz