Tak! Dla trzech mniejszości etnicznych

Tak! Dla trzech mniejszości etnicznych

Narodowość jest subiektywnym odczuciem człowieka, wynikającym najczęściej z losów oraz tradycji rodzinnych, w powiązaniu z otoczeniem społecznym, w którym funkcjonujemy. Przedstawiciele wskazanych trzech grup etnicznych – Ślązaków, Kaszubów i Wilamowian (czy też grup etnograficznych według obecnego ich statusu), zadeklarowali własne narodowości. Pojęcie narodowości jest definiowane przez GUS jako: “Przynależność do danego narodu lub oznaczenie wspólnoty etniczno-kulturowej; poczucie tej przynależności”. Liczba polskich obywateli, którzy zamanifestowali śląskie, kaszubskie czy wilamowskie deklaracje narodowościowe w Spisie Powszechnym z 2011 roku, przekroczyła 1 milion osób. Popieramy i wspieramy działania na rzecz uznania Ślązaków, Kaszubów i Wilamowian za mniejszości etniczne, a także wpisania ochrony tych społeczności do Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. XX-wieczne ujęcie narodowości, jej subiektywny oraz indywidualistyczny charakter, są dla nas punktem wyjścia do rozwoju idei współczesnych tożsamości regionalnych, w których mogą się zawierać poszczególne identyfikacje etniczne czy narodowe. Tożsamości regionalne uwzględniają jednak nie tylko poczucie osobistej przynależności i samoidentyfikacji, ale również obywatelską postawę współodpowiedzialności za dobro regionu, tworzącego go społeczeństwa lokalnego oraz dziedzictwa kulturowego i zasobów przyrodniczych.

Tags:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz