Posts from 2022-11-22

Pis traci władzę w sejmiku

PiS traci władzę w sejmiku !

Chaos, jaki zapanował wczoraj w trakcie obrad Sejmiku Województwa Śląskiego, jest najlepszą alegorią rządów Prawa i Sprawiedliwości.[…]