TAK ! dla 3% progu wyborczego w skali wojewódzkiej

NIE dla przywileju wyborczego! NIE dla dyskryminacji mniejszości!
TAK dla państwa obywatelskiego! TAK dla progu wyborczego w skali wojewódzkiej!

Janusz Kowalski chce zlikwidować przywilej dla mniejszości, który pozwala im wystawić listę wyborczą w wyborach parlamentarnych, której nie obowiązuje próg wyborczy. Jest to kolejna odsłona spektaklu, w którym wspomniany poseł stara się atakować polskich obywateli należących do mniejszości niemieckiej.

Przyzwyczailiśmy się już, że polska prawica stara się podsycać antyniemieckie fobie w społeczeństwie, prowadzi doraźną politykę wyborczą i nie ma problemu poświęcać własnych obywateli odmiennego pochodzenia.

Dodatkowo polscy politycy nie rozumieją różnic pomiędzy mniejszością narodową a społecznością migrantów lub, co bardziej prawdopodobne, świadomie je ignorują. Pomijając jednak niecne pobudki Janusza Kowalskiego, opowiadamy się za zastąpieniem 5% progu na poziomie okręgu dla mniejszości narodowej, progiem wyborczym wynoszącym 3% w skali województwa nie tylko dla komitetów mniejszościowych, ale dla wszystkich. Wprowadzenie tego postulatu gwarantuje sprawiedliwe traktowanie wszystkich obywateli Polski niezależnie od ich narodowości, ale jednocześnie daje niezależnym od centralistycznych partii komitetom, np. mniejszości lub lokalnym aktywistom szanse na dostanie się do parlamentu. Przy okazji przełamałoby to duopol Platformy Obywatelskiej i PiS na władzę. 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz