NIEUSTALONY URZĄD STATYSTYCZNY

NIEUSTALONY URZĄD STATYCZTYCZNY publikuje wyniki

Opublikowane dane Główny Urząd Statystyczny, dotyczące między innymi struktury narodowej i etnicznej polskiego społeczeństwa, wydają się być nieśmiesznym żartem. Po ponad roku od zakończenia Spisu Powszechnego, otrzymujemy dane, przedstawiające wyniki wyrywkowe, ogólne oraz pozbawione zdefiniowania użytych pojęć i przejrzystej metodyki. W wynikach pojawiają się niejasne pojęcia narodowości polskiej, niepolskiej i nieustalonej. Zdecydowanie zbyt długi czas, jaki upływa od momentu zakończenia Spisu Powszechnego, rodzi pytania o sprawność scentralizowanego aparatu państwowego i wydajność administracji publicznej. Dystansujemy się od wszelkich teorii spiskowych, ale niestety obserwujemy coraz więcej wątpliwości opinii publicznej, dotyczących przyczyn opóźnienia w publikacji i jakości opublikowanych informacji. Naszym zdaniem, cała ta sytuacja wynika przede wszystkim ze stopnia scentralizowania Państwa i jego instytucji, ale również złego zarządzania Głównym Urzędem Statystycznym, który ewidentnie nie podołał wyzwaniu.

Ze szczątkowych informacji z GUS możemy jednak wyciągnąć dwie podstawowe obserwacje – ponad 1 milion 246 tysięcy polskich obywateli zadeklarowało niepolską narodowość, a blisko 10% obywateli polskich ma narodowość nieustaloną.

W imieniu działaczy regionalistycznych oraz mniejszości narodowych i etnicznych domagamy się opublikowania pełnych danych, dotyczących struktury narodowo-etnicznej. Nie mniej ważne są również inne wskaźniki społeczno-ekonomiczne, tak istotne z punktu widzenia pogrążającego się kryzysie demograficznym i gospodarczym Górnego Śląska, a także recesji ogarniającej cały kraj.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz