Jury konkursu “Innowacyjny Śląsk Przyszłości”

Kolejnym członkiem komisji pierwszej edycji konkursu Innowacyjny Śląsk Przyszłości jest Dr Paweł Popieliński – socjolog, politolog, badacz mniejszości narodowych i etnicznych.


Adiunkt w Zakładzie Badań nad Niemcami Instytut Studiów Politycznych PAN. Sekretarz „Rocznika Polsko-Niemieckiego”. W swej działalności naukowej koncentruje się na problematyce mniejszości niemieckiej oraz tematyce Górnego Śląska i “śląskości” w XX i XXI wieku. Dodatkowo interesuje się zagadnieniami mniejszości tatarskiej i romskiej.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz