Regionalizm Obywatelski to tożsamość miejsca

We współczesnym, globalizującym się świecie, w którym zanikają tradycyjne wartości, będące punktami samookreślenia człowieka (jak rodzina, pochodzenie etniczne, wspólnota religijna), w świecie, w którym zacierają się granice państw, a ludzie wielokrotnie zmieniają miejsce zamieszkania, uczestnicząc w wielkich falach migracji, jednostka poszukuje nowego punktu odniesienia własnej tożsamości. Tym punktem odniesienia może stać się region, utożsamiany z przestrzenią geograficzną, jako obiektywnym kryterium, na którym można budować własną identyfikację. Przestrzeń geograficzna obejmująca przyrodę, architekturę, ludzi, pomniki, instytucje – wszystko to staje się nośnikiem kodu kulturowego, który może być obiektywnym fundamentem budowania nowoczesnej tożsamości regionalnej. Tożsamość miejsca łączy w sobie elementy tożsamości hajmatu jako ojczyzny prywatnej, tożsamości postmigranckiej nadającej jej charakteru postnarodowego oraz tożsamości administracyjnej ukierunkowanej na formalne struktury jednostek samorządu terytorialnego. Manifestacją owej tożsamości jest chęć dbania i współodpowiadania za określoną wspólną, regionalną przestrzeń geograficzną.

Tags:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz