Posts from 2023-09-30

Debata zorganizowana z Klubem Jagiellońskim

Debata mniejszości na Śląsku. Niemcy, Ślązacy i Polacy

Dziękujemy Klubowi Jagiellońskiemu – Katowice za współpracę przy organizacji wydarzenia pt. “Debata mniejszości na Śląsku”. Serdecznie dziękujemy[…]