Narodowość w obliczu zmian społecznych – zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy serdecznie na spotkanie pod nazwą Dlaczego narodowość jest ciągle ważna? Dyskusja nad książką „Długie trwanie narodu”, organizowane przez Katedrę Socjologii SGGW i Stowarzyszenie Regios we współpracy z Sekcją Socjologii Etniczności PTS i Biblioteką Główną SGGW. Spotkanie odbędzie się 23 listopada br., o godzinie 15 w Bibliotece Głównej SGGW. Będzie transmitowane online https://youtube.com/live/YvwEkbropD4?si=Bp6R-5lxjtP7Dmo9
Prelegentami będą prof. Ewa Nowicka i prof. Sławomir Łodziński, autorzy książki „Długie trwanie narodu. Społeczne wymiary polskości (1988-2021)”, podejmującej problematykę postaw Polek i Polaków wobec inności kulturowej i fizycznej, dystansów społecznych, stereotypów etnicznych, religijnych i rasowych.

👉prof. Ewa Nowicka
Profesor antropologii społecznej w Collegium Civitas. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach religijności, mniejszości narodowych i etnicznych, grup migranckich (wietnamskiej i greckiej) w Polsce, a także rdzennych ludów Syberii – Buriatów, Jakutów, Koriaków. Do jej zainteresowań naukowych należą współczesne teorie antropologiczne, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i w Europie, imigranci i imigracja, rdzenne narody Syberii.

👉prof. Sławomir Łodziński
Profesor socjologii na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią przy PAN. W pracy naukowej interesują go obszary ochrony mniejszości narodowych i etnicznych, polityki migracyjnej Polski, a także stosunek Polaków do obcych.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz