Centrum Regionalizmu Obywatelskiego: nowa inicjatywa na rzecz rozwoju Śląska

Mamy wielką przyjemność poinformować o rozpoczęciu projektu “Centrum Regionalizmu Obywatelskiego”, który ma na celu rozwijanie idei regionalizmu obywatelskiego. CRO umożliwi naszemu Stowarzyszeniu konsultowanie prowadzonych przez nas działań bieżących i postulatów programowych z gronem eksperckim. Równolegle CRO będzie otwarte na prowadzenie działalności doradczej, konsultacyjnej, analitycznej i szkoleniowej dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i przedsiębiorstw. Z jeszcze większą przyjemnością chcielibyśmy podzielić się składem zespołu eksperckiego CRO, który kształtuje się następująco:

✅ dr Tomasz Hutsch👉 Śląski działacz regionalistyczny i publicysta, wykładowca akademicki w obszarze weterynarii i biomedycyny, menadżer oraz Lider Centrum Regionalizmu Obywatelskiego

✅ dr hab. Wojciech Jan Browarny prof. Uniwersytetu Wrocławskiego 👉 Śląski historyk literatury, krytyk literacki, regionalista, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie kieruje Zakładem Literatury Polskiej XX i XXI wieku oraz Pracownią Badań Regionalnych. Zajmuje się między innymi współczesną polską prozą, kulturą literacką na Śląsku po 1945 roku.

✅ dr Paweł Popieliński 👉 Socjolog, politolog, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN, zajmuje się tematyką mniejszości niemieckiej w Polsce, Romami i Tatarami w Polsce oraz Sinti i Romami w RFN, a także, problematyką Górnego Śląska i „śląskości” w XX i XXI w.

✅ dr Maciej Mętrak 👉 Językoznawca (slawista) i etnolog, adiunkt w Instytucie Slawistyki PAN, zajmuje się tematyką mniejszości etnicznych i językowych m.in. w Wilamowicach, na Śląsku i na Kaszubach, obecnie zaangażowany w projekt badawczy „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”

✅ mgr inż. Wojciech Dinges, MBA 👉 Specjalista w dziedzinie kolei i transportu zbiorowego. Były prezes Kolei Śląskich. Obecnie Pełnomocnik Zarządu ds. transportu szynowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Autor książki „Sekrety Chorzowa”.

✅ mgr inż. Tomasz Skowron👉 Informatyk programista i regionalista. Od wielu lat zaangażowany w działalność sektora NGO.

Więcej o Centrum Regionalizmu Obywatelskiego przeczytają Państwo klikając poniższy link:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz