“Wokół języka śląskiego – Naôbkoło ślōnskij gŏdki” – spotkanie z Kamilem Czaińskim

W dniu 8.02.2024 w Oleskiej Bibliotece Publicznej zostało zorganizowane wydarzenie zainicjowane przez nasze stowarzyszenie oraz przez placówkę biblioteki. Na spotkaniu zostały przedyskutowane różne tematy dotyczące języka śląskiego, między innymi:

  • geografa języka śląskiego i Ślązaków,
  • język śląski pośród języków słowiańskich,
  • dialekty języka śląskiego,
  • gwara czy język,
  • historia języka śląskiego,
  • badania socjolingwistyczne i społeczne postrzeganie języka śląskiego.

Prelegentem był Kamil Czaiński – slawista, bohemista i badacz języka śląskiego, doktorant w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk , współrealizuje projekt naukowy „Różnorodność językowa w Polsce” oraz przygotowuje pracę doktorską na temat ideologii językowych na Śląsku Cieszyńskim. Tłumacz, redaktor, wikipedysta.

Spotkanie zostało odebrane pozytywnie przez okoliczną ludność jak i osoby spoza rejonu Olesna. Osoby, które były nieobecne nie mają także nic do stracenia. Retransmisję spotkania można zobaczyć klikając tutaj.

Komentarze są wyłączone