O Regios


Stowarzyszenie “Regios”, założone w Katowicach w czerwcu 2021 roku, ma na celu promowanie regionalizmu w Polsce poprzez ideę regionalizmu obywatelskiego. Jest platformą integracyjną dla różnych grup, takich jak Ślązacy, Kaszubi, Niemcy, Białorusini oraz Polacy, dla których regiony stanowią istotny element tożsamości. Jego działania skupiają się na rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego, decentralizacji państwa, promowaniu innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz walką z wykluczeniem społecznym na obszarach peryferyjnych.

Stowarzyszenie wspiera również demokrację bezpośrednią i partycypacyjną na poziomie lokalnym i regionalnym oraz wzmocnienie roli województw i Senatu jako instytucji reprezentujących interesy terytorialne.

W skład zarządu Stowarzyszenia wchodzą Tomasz Skowron jako Przewodniczący, Łukasz Giertler i Dominik Falentowicz jako Wiceprzewodniczący oraz Tomasz Hutsch jako Skarbnik i Lider Centrum Regionalizmu Obywatelskiego. Stowarzyszenie działa również poprzez lokalne zespoły celowe oraz współpracę z innymi organizacjami regionalnymi i think-tankiem Centrum Regionalizmu Obywatelskiego. Współpraca Stowarzyszenia “Regios” obejmuje partnerstwo z różnymi organizacjami regionalnymi, takimi jak RAŚ, mniejszość niemiecka w województwach opolskim i śląskim, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Südschleswigscher Wählerverband (mniejszość duńska i fryzyjska w Niemczech), mSTAN oraz Morawianie w Kraju Śląsko-Morawskim.

W ramach think-tank’u Centrum Regionalizmu Obywatelskiego, Stowarzyszenie ściśle współpracuje z naukowcami – politologami, socjologami, ekonomistami oraz językoznawcami. Działania “Regios” koncentrują się na organizacji seminariów, spotkań oraz akcji społecznych, wspierając inicjatywy kulturalne, aktywizm społeczny oraz promowanie edukacji regionalnej.

Stowarzyszenie angażuje się również w działania mające na celu uznanie regionalnego języka oraz historii, wspierając różnorodność kulturową i społeczną regionów.