RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie REGIOS z siedzibą w Katowicach przy ul. Mieroszewskiego 11/3.

 1. Jak się skontaktować z Administratorem, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

Z administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:

W strukturach Stowarzyszenia REGIOS nie powołano Inspektora Ochrony Danych

 1. Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych? 

W stowarzyszeniu REGIOS zgodnie z założonymi celami, przetwarzane są następujące zakresy danych: 

Więcej informacji o zakresie przetwarzanych danych znajduje się w Polityce Prywatności

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora? 
 1. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe? 
 1. Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator. Dane osobowe ograniczone do imienia i nazwiska mogą być publikowane w internecie. Szczegółowe informacje o sposobie publikacji zawiera Polityka Prywatności. Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu. 

 1. Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzania danych?

W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesłanej wiadomości e-mail.

 1. Czy przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych przez Administratora? 

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 1. Czy musisz podać swoje dane osobowe? 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Administrator otrzyma je od podczas zamawiania usługi Newsletter, podczas wypełniania formularza kontaktowego,  lub uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie REGIOS. Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane wszystkie wymagane dane do świadczenia danej usługi lub zlecenia, Administrator nie będzie zrealizować danej usługi.

 1. Czy przysługuje Ci prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu?

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Czy moje dane są przekazywane do państwa trzeciego?

Dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską.

Przekazanie danych poza UE jest spowodowane korzystaniem z usług podmiotów zlokalizowanych poza granicami UE, lub w wyniku opublikowania na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.

W przypadku przekazania lub powierzenia przetwarzania danych osobowych poza granicami UE, dane te są przetwarzana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.