Tak ! dla deglomeracji i delokalizacji urzędów

Jednym z elementów i narzędzi decentralizacji jest dekoncentracja i deglomeracja. Opowiadamy się za przeniesieniem siedzib urzędów centralnych poza Warszawę. Delokalizacja powinna objąć nie tylko administrację publiczną, ale również siedziby spółek Skarbu Państwa czy organizacji międzynarodowych. Państwo w sposób aktywny powinno wspierać i zachęcać przedsiębiorców, aby wybierali siedziby swoich firm na obszarach peryferyjnych lub prowincji, względem dużych aglomeracji. Przedsięwzięte działania będą korzystnym bodźcem rozwojowym dla regionów i wspólnot lokalnych, będą przeciwdziałać wyludnianiu się obszarów objętych kryzysami demograficznymi, poprawią kondycję lokalnych i regionalnych rynków pracy oraz dostęp do usług dla ich mieszkańców. Jednocześnie, dywersyfikacja przestrzenna administracji i przemysłu jest korzystna z punktu widzenia bezpieczeństwa Państwa. A zatem, co powiedzielibyście Państwo na Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Opolu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Bytomiu, Urząd Patentowy RP w Zabrzu, czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Kluczborku?

#programdlaregionów#programdlaregionow#regios#regionalizm#regionalism

Tags:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz