TAK ! Dla rolnictwa regionalnego

W zakresie rolnictwa kierujemy się własną dewizą, która brzmi: „rolnictwo ma, przede wszystkim, zapewniać bezpieczeństwo żywności i bezpieczną żywność, a nie bezwzględny zysk”. Dlatego w naszych postulatach, zysk ekonomiczny ustępuje takim kwestiom, jak produkcja zdrowej, wysokiej jakościowo i ogólnie dostępnej żywności, pozyskanej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju oraz bioetyki.

Jednocześnie ważną dla nas wartością są lokalne wspólnoty społeczności rolniczych i wiejskich, wraz z ich wspólnotowymi tradycjami i kulturami. Optymalnych rozwiązań w obu kwestiach upatrujemy w regionalizacji i decentralizacji rolnictwa, rozwoju wsi i produkcji żywności. Naszymi głównymi propozycjami dla wsi i rolnictwa są:

👉 Przekazanie kompetencji w zakresie restrukturyzacji i rozwoju rolnictwa oraz obszarów

wiejskich, a także funduszy Wspólnej Polityki Rolnej jednostkom samorządu terytorialnego

👉 0% VAT na produkty spożywcze ekologiczne, pochodzące z hodowli przyjaznej zwierzętom

oraz wyprodukowane w jednym powiecie lub pochodzące ze sprzedaży bezpośredniej od

rolnika

👉 System dofinansowań do rozwoju zaplecza przetwórstwa domowego (sprzedaż bezpośrednia) lub lokalnego (w ramach jednego powiatu)

👉 Oznakowanie produktów spożywczych krajem i regionem pochodzenia, ceną produktów rolnych u rolnika oraz oznaczeniem produktów ekologicznych i pochodzących z hodowli

przyjaznej zwierzętom

👉 Zrównanie wymogów dla żywności sprowadzanej spoza Unii Europejskiej, z tymi stawianymi produktom z rynku wewnętrznego wspólnoty

Rolnictwo jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa obywateli – zadbajmy o to by było efektywne.

#programdlaregionow#regionalism#regionalizm#regios

Tags:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz