SENAT RP izbą reprezentacji terytorialnej !

Patologie polityki, które od lat obserwujemy w Polsce 🇵🇱, wynikają, między innymi, z centralistycznego ustroju Państwa. Obecna sytuacja, związana z brakiem węgla i przerzucaniem odpowiedzialności na samorządy, jest tylko jednym z wielu przykładów na pazerność i hipokryzję antydemokratycznych polityków centralistycznych oraz na wyzyskiwanie instytucji samorządowych, które są pozbawione narzędzi do obrony przed takim traktowaniem. Właśnie dlatego opowiadamy się za decentralizacją Polski i przekształceniem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wyższą izbę regionalną, będącą izbą realnej reprezentacji samorządu terytorialnego. W prezentowanej przez nas koncepcji, proponujemy model austriacki 🇦🇹. Bazując na rozwiązaniach tamtejszego Bundesratu, opowiadamy się za reformą konstytucyjną organizacji i kompetencji Senatu, obejmującą:
👉 Przekształcenie Senatu w izbę wyższą złożoną z przedstawicieli wybieranych i
odwoływanych przez Sejmiki Wojewódzkie.
👉 Wolny mandat senatorski, niezwiązany instrukcjami ani Sejmików, ani partii
politycznych.
👉 Prawo weta bezwzględnego Senatu w zakresie ustaw dotyczących praw i
kompetencji samorządu terytorialnego oraz w kwestiach ustrojowych Państwa.
👉 Prawo weta bezwzględnego Senatu w kwestiach praworządności, wymiaru
sprawiedliwości i praw obywatelskich.
👉 W kwestiach innych, niż wcześniej wymienione, Senat powinien mieć prawo weta
zawieszającego proces legislacyjny na okres jednego roku.
👉 Prace Senatu oraz jego kadencja powinny być niezależne od izby niższej.

#programdlaregionow#regios#programdlaregionów#regionalizm#regionalism#decentralizacja#decentralization

Tags:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz