Posts from 2023-01-09

Innowacyjny Śląsk Przyszłości

Innowacyjny Śląsk przyszłości

“W ostatnich latach śląski dyskurs polityczny zdominowały kwestie tożsamościowe i kulturowe. I dobrze! Zmarginalizowano jednak kwestie społeczno-gospodarcze,[…]