Innowacyjny Śląsk przyszłości

“W ostatnich latach śląski dyskurs polityczny zdominowały kwestie tożsamościowe i kulturowe. I dobrze! Zmarginalizowano jednak kwestie społeczno-gospodarcze, a to one w większym stopniu zdeterminują losy naszej śląskiej ojczyny. W żadnym wypadku nie należy wartościować tych kwestii i ich sobie przeciwstawiać. Należy jedynie zadbać o odpowiednią równowagę pomiędzy kwestiami kulturowymi, a społeczno-gospodarczymi. Dlatego już dziś musimy sobie wprost postawić kilka pytań – czy Śląsk pod względem ekonomicznym ma przyszłość i czy może być regionem innowacyjnym.” – Tomasz Hutsch dla Wachtyrz  

https://wachtyrz.eu/innowacyjny-slask-przyszlosci-ekonomijo-slonzoki/?fbclid=IwAR1nLspLxkhVkfg7CPb27bTIlAXvHxISrw-nWmHGehQiJ4gIvAfwepoSb70

Brak komentarzy

Dodaj komentarz