Połączenie Katowice-Rybnik – Petycja do Marszałka woj. śląskiego

Decyzja spółki INTER o wycofaniu połączenia autobusowego Katowice-Rybnik była dla nas sporym zaskoczeniem. Wiemy, że wiele osób korzystało z niego m. in. celem dojazdu do miejsca pracy i ceniło bardziej niż połączenia kolejowe (Kolei Śląskich oraz PKP Intercity). Działając w interesie mieszkańców, których dotknęła ta sytuacja postanowiliśmy przygotować petycję do Marszałka woj. śląskiego o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie połączeń autobusowych na relacji Rybnik-Katowice przez instytucje samorządu terytorialnego woj. śląskiego do czasu zagospodarowania popytu przez przedsiębiorstwa prywatne. Zapraszamy do podpisywania. Petycja dostępna jest w wersji online. Podpisy będziemy również zbierali w tradycyjny sposób, a następnie wyślemy do Marszałka woj. śląskiego, Jakuba Chełstowskiego.

Link: https://www.petycjeonline.com/petycja_do_marszaka_woj_lskiego_w_sprawie_poczenia_autobusowego_katowice-rybnik

Tags:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz