Regionalizm obywatelski to ludzie

Ludzie, a także ich wybory oraz zaangażowanie, są fundamentami istnienia państwa republikańskiego oraz demokratycznych mechanizmów sprawowania władzy przez społeczeństwo. Aby zapewnić wolność obywatelską i jednocześnie transparentność władzy, muszą zaistnieć wspólnie: zaangażowany, oddolny aktywizm społeczny, mechanizmy demokratyczne w stanowieniu prawa, oraz republikański szacunek i ochrona ustanowionych praw. Wolności obywatelskie, mechanizmy demokratyczne i rządy prawa, to trzy filary współczesnych państw europejskich. Pierwszym i kluczowym elementem tej misternej sieci społecznych i politycznych zależności, są świadomi i zaangażowani obywatele ze swoimi prawami, którzy aktywnie uczestniczą w procesie demokratycznym, podejmując strategiczne decyzje dla funkcjonowania państwa. Powinni oni w sposób wymierny uczestniczyć w stanowieniu prawa, które ich dotyczy, i w jego przestrzeganiu, do czego są zobligowani jako obywatele. To właśnie w małych wspólnotach lokalnych i regionalnych istnieją najlepsze warunki do kształtowania postaw obywatelskich, poprzez codzienną działalność na rzecz tych najmniejszych społeczności oraz poprzez sprawny i niezależny system edukacji, dla którego kształtowanie postaw obywatelskich powinno być jednym z kluczowych zadań. Wspólnoty sąsiedzkie, spółdzielni, wiejskie, osiedli, ulic, miasteczek, gminne czy powiatowe są kuźnią postaw obywatelskich. To aktywizm na tym poziomie organizacji państwa, w swej sumie małych działań, realnie zmienia naszą rzeczywistość. Nie zbudują społeczeństwa obywatelskiego rządowe, centralne programy, które raczej mogą posłużyć jako źródło manipulacji politycznej, lecz codzienne staranie się o rzeczy małe przez każdego obywatela w naszych małych lokalnych ojczyznach.

Tags:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz