Kupujmy regionalne produkty

Spojrzenie na gospodarkę przez pryzmat regionalny i lokalny nie jest niczym nadzwyczajnym. W trakcie 6. Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, który odbył się w grudniu 2021, zwrócono szczególną uwagę na wartość, jaką jest patriotyzm lokalny w gospodarce – a szczególnie, jaką rolę w zachowaniach konsumentów odgrywa przywiązanie do lokalnej wspólnoty i regionu. Zwrócono też uwagę na różnice kulturowe oraz postrzeganie związku ze swoją małą ojczyzną pomiędzy Polską, a krajami Europy Zachodniej. Poza sentymentalnym, emocjonalnym i kulturowym przywiązaniem do dziedzictwa swojego hajmatu, zwrócono uwagę na niski stopień przetworzenia, mniejszą ilość środków konserwujących czy wyższą jakość produktów i usług wytworzonych lokalnie. W tym wszystkim ważną rolę odgrywają również relacje społeczne czy sąsiedzkie, a także tradycja. Lokalny patriotyzm gospodarczy zaczyna mieć szczególny wymiar w czasie kryzysu ekonomicznego, kiedy mali i średni przedsiębiorcy są pozostawieni sami sobie, przegrywają nierówną konkurencję z korporacjami i wielkimi przedsiębiorstwami. Tracąc małych i średnich lokalnych oraz regionalnych przedsiębiorców, tracimy jednocześnie zależne od nich wpływy podatkowe oraz wypracowywane PKB, a konsumenci tracą tradycyjne, wysokie jakościowo oraz ukierunkowane na klienta produkty i usługi. Zacznijmy zatem lokalnie myśleć, działać i …kupować!

#regionalizm#regionalism#regios

Brak komentarzy

Dodaj komentarz