Program dla regionów

Reformy powinny być przemyślane i rozplanowane tak, by zapewnić stabilne funkcjonowanie ekosystemu gospodarczego. Dlatego proponujemy ewolucyjny model decentralizacji, który stopniowo zwiększy rolę i samodzielność samorządów terytorialnych w polityce wewnętrznej. Proponowana przez nas droga decentralizacji obejmuje:
👉 deglomerację urzędów centralnych,
👉 zwiększony udział samorządów we wpływach z podatków,
👉 zwiększenie znaczenia samorządów wojewódzkich w zakresie kompetencji i finansów, kosztem rządu centralnego,
👉 wprowadzenie parlamentarnej reprezentacji samorządów,
👉 zapewnienie samodzielności finansowej samorządów.
Opowiadamy się za regionalistycznym ustrojem Państwa, ze znaczną samorządnością regionów, szczególnie w tych obszarach, które dotyczą kwestii społecznych, pozostawiając w kompetencjach Państwa sektory kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa.

#programdlaregionów#programdlaregionow#regios#regionalism#regions

Brak komentarzy

Dodaj komentarz