Posts in Regionalizm Obywatelski

RegionalneSpoleczenstwoObywatelskie

Regionalizm obywatelski to ludzie

Ludzie, a także ich wybory oraz zaangażowanie, są fundamentami istnienia państwa republikańskiego oraz demokratycznych mechanizmów sprawowania władzy[…]

RegionalizmObywatelski

Regionalizm Obywatelski to tożsamość miejsca

We współczesnym, globalizującym się świecie, w którym zanikają tradycyjne wartości, będące punktami samookreślenia człowieka (jak rodzina, pochodzenie[…]

Seminarium Regiony Przyszłością Europy

Wczoraj odbyło się Seminarium Regiony Przyszłością Europy, które poświęcone było regionalizmowi, mniejszościom oraz społeczeństwu obywatelskiemu. Wszystkich, którzy[…]